Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

  • root
  • 29 Tháng Năm, 2020
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-CIPM ngày 05/5/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cửu Long về việc thanh lý tài sản hư hỏng, tài sản không còn giá trị sử dụng.

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-CIPM ngày 05/5/2020 của Hội đồng thành viên về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản;

Hội đồng thanh lý tài sản Tổng công ty ĐTPT & QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) thông báo việc lựa chọn thẩm định  giá tài sản thanh lý thuộc  tài sản vốn điều lệ Tổng công ty Cửu Long như sau:

  1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá:

1.1 Tên đơn vị: Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long)

1.2 Địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh. TP. Hồ Chí Minh.

  1. Tên tài sản, số lượng tài sản thẩm định giá:

2.1 Tên tài sản: Tài sản trang thiết bị thuộc vốn Điều lệ của Tổng công ty Cửu Long

2.2 Số lượng tài sản:

– Số lượng: (danh mục tài sản theo quyết định số 767/QĐ-CIPM ngày 05/5/2020 kèm theo)

  1. Tiêu chí lựa chọn thẩm định giá tài sản gồm các tiêu chí sau:

3.1 Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại Thành phố Hồ Chí Minh, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá đối với loại tài sản đấu giá;

3.2 Có phương án thẩm định giá khả thi, hiệu quả;

3.3 Năm lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá tài sản: có tối thiểu 03 thẩm định  giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có giấy chứng nhận hành nghề thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp.

3.4 Thù lao dịch vụ thẩm định giá tài sản phù hợp với tình hình thực tế của tài sản được thẩm định

3.5 Các tiêu chí khác: Hồ sơ pháp lý (quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề thẩm định  giá viên…)

  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

4.1 Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

4.2 Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Văn phòng), điện thoại: 028 38410088.

(Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn)

Hội đồng thanh lý tài sản  Tổng công ty Cửu Long thông báo để các Tổ chức thẩm định giá biết và đăng ký.

Chi tiết xin xem file đính kèm: 980-CIPM-HDTLTS