Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê văn phòng

  • root
  • 24 Tháng Hai, 2021
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê văn phòng

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê văn phòng

 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201

Tổng công ty ĐTPT & QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá cho thuê văn phòng:

1.1 Tên đơn vị: Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long)

1.2 Địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh. TP. Hồ Chí Minh.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản cho thuê:

2.1 Tên tài sản: Cho thuê tòa nhà văn phòng tại địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh. TP. Hồ Chí Minh, tổng diện tích sàn 1.519,2m2 (1 trệt và 5 lầu).

2.2 Số lượng, chất lượng tài sản:

– Số lượng: 01 (một).

– Chất lượng: Đã được thẩm định

2.3 Nội dung tổ chức đấu giá: Đấu giá đơn giá cho thuê 1m2/tháng cho toà nhà văn phòng trên để chọn đơn vị thuê trả giá thuê cao nhất.

3. Tổng Giá khởi điểm của danh mục tài sản:

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm các tiêu chí sau:

4.1 Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại Thành phố Hồ Chí Minh, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức bán đấu giá;

4.2 Có phương án tổ chức bán đấu giá khả thi, hiệu quả;

4.3 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá tài sản được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, đấu giá viên phải đáp ứng đầy đủ theo quy định hành nghề có giấy chứng nhận hành nghề tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp cấp.

4.4 Thù lao dịch vụ tổ chức bán đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật: Theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

4.5 Là tổ chức bán đấu giá có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp công bố.

4.6 Các tiêu chí khác: Hồ sơ pháp lý (quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề đấu  giá viên…).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1 Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

5.2 Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Văn phòng), điện thoại: 028 38410088.

(Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn)

Tổng công ty Cửu Long thông báo để các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký.

Chi tiết xin xem file đinh kèm: Van ban thong bao lua chon don vi to chuc dau gia cho thue van phong