Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định đơn giá cho thuê văn phòng

  • root
  • 24 Tháng Hai, 2021
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định đơn giá cho thuê văn phòng

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định đơn giá cho thuê văn phòng

 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201

Tổng công ty ĐTPT & QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định  giá đơn giá cho thuê văn phòng

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá:

1.1 Tên đơn vị: Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long)

1.2 Địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh. TP. Hồ Chí Minh.

2. Tên tài sản, số lượng tài sản thẩm định giá thuê:

2.1 Tên tài sản cho thuê: Tòa nhà văn phòng tại địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh. TP. Hồ Chí Minh gồm 1.519,2m2 (1 trệt và 5 lầu).

2.2 Số lượng tài sản: 01 (một).

2.3 Nội dung thẩm định giá: Thẩm định đơn giá cho thuê trên 1m2/tháng của tài sản cho thuê nêu tại mục 2.1.

3. Tiêu chí lựa chọn thẩm định giá tài sản gồm các tiêu chí sau:

3.1 Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại Thành phố Hồ Chí Minh, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá;

3.2 Có phương án thẩm định giá khả thi, hiệu quả;

3.3 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá tài sản: có tối thiểu 03 thẩm định  giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có giấy chứng nhận hành nghề thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp.

3.4 Thù lao dịch vụ thẩm định giá tài sản phù hợp với tình hình thực tế của tài sản được thẩm định

3.5 Các tiêu chí khác: Hồ sơ pháp lý (quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề thẩm định  giá viên…)

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

4.1 Thời gian nhận danh mục tài sản để thẩm định giá: 03 ngày làm việc.

4.2 Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

4.3 Địa điểm nộp hồ sơ: Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Văn phòng), điện thoại: 028 38410088.

(Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn)

Tổng công ty Cửu Long thông báo để các Tổ chức thẩm định giá biết và đăng ký.

Chi tiết xin xem file đinh kèm: Van ban thong bao lua chon don vi tham dinh gia cho thue van phong