Thông báo mời thầu: Gói thầu số 5 – Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW1, chi phí Tư vấn TKKT & giám sát thi công

  • Nguyen Phuong
  • 23 Tháng Năm, 2019
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo mời thầu: Gói thầu số 5 – Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW1, chi phí Tư vấn TKKT & giám sát thi công

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.
Địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.38410088; Fax: 028.38411872; E-mail: cuulongcipm@mt.gov.vn
Mã số thuế: 0311107531

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 5 – Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW1, chi phí Tư vấn TKKT & giám sát thi công.
– Loại gói thầu: Tư vấn
– Giá gói thầu: 3.497.949.096 đồng.
– Nội dung chính của gói thầu:
+ Thực hiện kiểm toán tất cả các hạng mục công việc kiểm toán theo đề cương được Bộ GTVT phê duyệt.
+ Đưa ra ý kiến nhận xét độc lập, khách quan về sự trung thực và hợp lý của Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước theo từng giai đoạn thực hiện dự án, các chuẩn mực kiểm toán hiện hành.
+ Lập Báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo đúng quy định.
+ Xử lý các sự kiện phát sinh sau ngày phát hành báo cáo kiểm toán (nếu có).
+ Cùng Bên mời thầu giải trình, bảo vệ số liệu đã kiểm toán trước cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán.
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng (huy động không liên tục theo tiến độ dự án).
2. Tên dự án: Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi trên địa phận Tp. Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang;
3. Nguồn vốn: Vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước;
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn / 02 túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2019 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2019.
7. Địa điểm phát hành HSMT: Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long; địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.38410088; Fax: 028.38411872
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2019.
10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2019.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long. Địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Thông tin chi tiết file đính kèm:

858-CIPM-QLXD ngay 17-5-2019 Thong bao moi thau Goi 5 LT-RS

CIPM-HSMT Goi 5 kiem toan LT-RS-phat hanh