Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cầu Cần Thơ

  • root
  • 6 Tháng Hai, 2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cầu Cần Thơ

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Quản lý & khai thác Cầu Cần Thơ. Chi tiết xem file đính kèm.

Thong bao CP Cty CT