TCT Cửu Long được đánh giá là doanh nghiệp xếp loại A năm 2016

  • root
  • 6 Tháng Ba, 2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở TCT Cửu Long được đánh giá là doanh nghiệp xếp loại A năm 2016

Theo Quyết định số 1806/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 06 năm 2017 của Bộ GTVT, TCT Cửu Long đã được công nhận là doanh nghiệp xếp loại A năm 2016.

1806-QD-BGTVT