Lộ tẻ- Rạch sỏi

Dự án Xây dựng tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi.

2 Tháng Hai, 2018

Ước tính tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 4.575 tỷ đồng (254 triệu USD). Dự kiến khoản vay và nhà trài trợ: hiện tại có vốn vay DA của EDCF (Năm 2009 EDCF xác nhận ghi kế hoạch vốn 2009-2011 cho dự án là 150 triệu USD theo văn bản VNM/09-431 ngày 20/05/2009).
Chủ đầu tư: Bộ GTVT.
Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận.

Read More