kế hoạch vốn

Kế hoạch vốn

22 Tháng Hai, 2018

Kế hoạch trung hạn các dự án Ban Mỹ thuận đang quản lý                                                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng. A. Năm 2011: Tổng số 17.308.463 I. Dự án ODA 13.567.000 1. Cầu Cần Thơ 550.000 2. Đường hành lang ven biển phía Nam 1.601.000 3. DA Xây dựng HTGT thông minh thuộc DA Đường ô […]

Read More