Dự án vốn nước ngoài

Dự án thành phần 1 (vốn ADB, AusAID, EDCF và chính phủ Việt Nam): Xây dựng đoạn Xà Xía – Hà Tiên và Thứ Bảy – Cà Mau

2 Tháng Hai, 2018

Phạm vi dự án: (i) Đoạn Xà Xía – Hà Tiên (Km0+000 – Km4+270): mở rộng, nâng cấp theo qui mô Bnền/Bmặt=12m/11m (ii) Đoạn Thứ Bảy-Cà Mau (km139+900 – km209+445): làm mới theo qui mô Bnền/Bmặt = 9m/8m; tổng chiều dài khỏang 79 km.

Read More

Dự án thành phần 3: Xây dựng tuyến tránh Rạch Giá thuộc dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.

2 Tháng Hai, 2018

Tổng mức đầu tư : 1.978,25 tỷ VNĐ triệu VNĐ theo QĐ số 386/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2009 của Bộ GTVT.
Dự toán xây lắp cho Dự án TP3: 1.330.687.000.000 (đồng) QĐ số 446/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010 của Bộ GTVT.
Vốn vay và nhà trài trợ: vốn vay EDCF 82,783 triệu USD theo Hiệp định Vay số VNM-12 ký ngày 28/3/2008.
Chủ đầu tư: Bộ GTVT.

Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận.

Read More

Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến Minh Lương – Thứ Bảy thuộc dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.

2 Tháng Hai, 2018

Tổng mức đầu tư: 989,125 tỷ VNĐ theo QĐ số 386/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2009 của Bộ GTVT.
Dự toán xây lắp cho Dự án TP2: 867.855.627.000 VNĐ theo QĐ số 445/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010 của Bộ GTVT.
Vốn vay và nhà trài trợ: vốn vay EDCF 49,682 triệu USD theo Hiệp định Vay số VNM-10 ký ngày 23/8/2007.
Chủ đầu tư: Bộ GTVT.

Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận

Read More

Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

2 Tháng Hai, 2018

Tổng mức đầu tư : 4100 tỷ VND Tiến độ : 2001 – 2010 Đặc điểm / Chiều dài tuyến : 15,35 Km Địa phận : Vĩnh Long- Cần Thơ Quyết định đầu tư số 61/QĐ-TTg ngày 17/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ. 1. Vị trí xây dựng: cầu bắc qua sông Hậu thuộc địa […]

Read More

Dự án thành phần Tân Vạn – Nhơn Trạch (Thuộc Dự án Vành đai 3 – Tp Hồ Chí Minh)

2 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần Tân Vạn – Nhơn Trạch (Thuộc Dự án Vành đai 3 – Tp Hồ Chí Minh)

Read More

Dự án thành phần Bến Lức – Hiệp Phước (Thuộc Dự án Vành đai 4 – Tp Hồ Chí Minh)

2 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần Bến Lức – Hiệp Phước (Thuộc Dự án Vành đai 4 – Tp Hồ Chí Minh)

Read More

Dự án Xây dựng tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi.

2 Tháng Hai, 2018

Ước tính tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 4.575 tỷ đồng (254 triệu USD). Dự kiến khoản vay và nhà trài trợ: hiện tại có vốn vay DA của EDCF (Năm 2009 EDCF xác nhận ghi kế hoạch vốn 2009-2011 cho dự án là 150 triệu USD theo văn bản VNM/09-431 ngày 20/05/2009).
Chủ đầu tư: Bộ GTVT.
Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận.

Read More

Dự án cầu Mỹ Thuận

2 Tháng Hai, 2018

Dự án cầu Mỹ Thuận

Read More

Dự án Xuyên Á

2 Tháng Hai, 2018

Dự án Xuyên Á

Read More