Kế hoạch vốn

Kế hoạch trung hạn các dự án Ban Mỹ thuận đang quản lý
                                                                                 Đơn vị tính: Triệu đồng.

A. Năm 2011:
Tổng số 17.308.463
I. Dự án ODA 13.567.000
1. Cầu Cần Thơ 550.000
2. Đường hành lang ven biển phía Nam 1.601.000
3. DA Xây dựng HTGT thông minh thuộc DA Đường ô tô cao tốc TP HCM – Trung Lương. 397.000
4. Tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi 743.000
5. Kết nối TT đồng bằng sông Cửu Long 5.404.000
6. Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 805.000
7. Dự án đường nối từ Đại Lộ Đông – Tây (TPHCM) đến đường ôtô cao tốc TPHCM -Trung Lương 938.000
8. Vành đai 3 Tp.HCM 1.050.000
9. Vành đai 4 Tp HCM 1.180.000
10. Đường hành lang ven biển phía Nam- GĐ 2 1.077.000
11. Tuyến Vị Thanh – Bạc Liêu 365.000
II. Dự án vốn Ngân sách 979.517
1. Đường ô tô cao tốc TP HCM – Trung Lương 979.517
III. Dự án trái phiếu Chính phủ 2.699.932
1. Tuyến N2 kéo dài 584.000
2. Đường Nam Sông Hậu và các DATP 1.124.600
3. Quốc lộ 50 660.735
4. Đường gom cầu Cần Thơ 70.000
5. DATP4 thuộc DA Đường hành lang

ven biển phía Nam

260.597
IV. Vốn chuẩn bị đầu tư nguồn NSNN 62.014
B. Năm 2012  
Tổng số 19.317.758
I. Dự án ODA 18.043.000
1. Cầu Cần Thơ      100.000
2. Đường hành lang ven biển phía Nam 1.354.000
3. DA Xây dựng HTGT thông minh thuộc DA Đường ô tô cao tốc TP HCM – Trung Lương. 265.000
4. Tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi 2.042.000
5. Kết nối TT đồng bằng sông Cửu Long 4.693.000
6. Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 3.021.000
7. Dự án đường nối từ Đại Lộ Đông – Tây (TPHCM) đến đường ôtô cao tốc TPHCM -Trung Lương 704.000
8. Vành đai 3 Tp.HCM 2.100.000
9. Vành đai 4 Tp HCM 1.967.000
10. Đường hành lang ven biển phía Nam- GĐ 2 1.068.000
11. Tuyến Vị Thanh – Bạc Liêu 730.000
II. Dự án trái phiếu Chính phủ 1.274.758
1. Đường Nam Sông Hậu và các DATP 472.700
2. Quốc lộ 50 139.595
3. Đường gom cầu Cần Thơ 315.000
4. DATP4 thuộc DA Đường hành lang

ven biển phía Nam

347.463
C. Năm 2013  
Tổng số 23.176.631
I. Dự án ODA 22.507.000
1. Đường hành lang ven biển phía Nam 588.000
2. Tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi 1.752.000
3. Kết nối TT đồng bằng sông Cửu Long 3.692.000
4. Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 3.021.000
5. Dự án đường nối từ Đại Lộ Đông – Tây (TPHCM) đến đường ôtô cao tốc TPHCM -Trung Lương 704.000
6. Vành đai 3 Tp.HCM 4.161.000
7. Vành đai 4 Tp HCM 6.150.000
8. Đường hành lang ven biển phía Nam- GĐ 2 1.603.000
9. Tuyến Vị Thanh – Bạc Liêu 730.000
10 Dự án đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau 12.000
12 Dự án đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng 24.000
13 Dự án đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Mộc Bài 12.000
14 Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi 12.000
15 Dự án đường cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Vị Thanh – Bạc Liêu 24.000
16 Dự án đường sắt cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Cần Thơ 24.000
II. Dự án trái phiếu Chính phủ 669.631  
1. Đường Nam Sông Hậu và các DATP 180.900
2. Đường gom cầu Cần Thơ 315.000
3. DATP4 thuộc DA Đường hành lang

ven biển phía Nam

173.731
D. Năm 2014  
Tổng số 86.866
I. Dự án trái phiếu Chính phủ 86.866
1. DATP4 thuộc DA Đường hành lang

ven biển phía Nam

86.866

* Ghi chú: Các dự án ODA, dự án vốn ngân sách xây dựng kế hoạch năm 2011- 2013; Các dự án vốn trái phiều xây dựng kế hoạch năm 2011-2015.