Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

HẠ TẦNG GIAO THÔNG CỬU LONG

Tên tiếng Việt: Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long).

Tên tiếng Anh: Cuu Long Corporation for Investment Development and Project Management of Infrastructure (Cưu Long CIPM).
Trụ sở chính: 127B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84-8-38410088; Fax: 84-8-38411872.

EMAIL : CUULONGCIPM@MT.GOV.VN

Chi nhánh tại Hà Nội: số 97, Trần Quốc Toản, Quận Hoàn kiếm, Hà Nội.
Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ: Khu vực 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ.

Vị trí pháp lý:

– Theo Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT ngày 20/07/2011, “Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại các ngân hàng và kho bạc nhà nước; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nhiệm vụ và nghĩa vụ hợp pháp của Ban QLDA Mỹ Thuận; thực hiện các quyền và nghĩa của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715 và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần thơ theo quy định của pháp luật ; thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư các dự án Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đang quản lý, một số nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước, nhiệm vụ khác do Bộ Giao thông vận tải giao hoặc phân cấp, ủy quyền; trực tiếp thực hiện hoạt động quản lý dự án, sản xuất kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết ”.