Dự án thành phần 3: Xây dựng tuyến tránh Rạch Giá thuộc dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.

  • root
  • 2 Tháng Hai, 2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Dự án thành phần 3: Xây dựng tuyến tránh Rạch Giá thuộc dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.

Tổng mức đầu tư : 1.978,25 tỷ VNĐ triệu VNĐ theo QĐ số 386/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2009 của Bộ GTVT.

Dự toán xây lắp cho Dự án TP3: 1.330.687.000.000 (đồng) QĐ số 446/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010 của Bộ GTVT.

Vốn vay và nhà trài trợ: vốn vay EDCF 82,783 triệu USD theo Hiệp định Vay số VNM-12 ký ngày 28/3/2008.

Chủ đầu tư: Bộ GTVT.

Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận.

1. Quy mô dự án:

1.1. Địa điểm:

– Thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang.

– Điểm đầu từ lý trình Km90+900 của Dự án (khoảng Km122+650 trên QL80) thuộc TP. Rạch Giá.

– Điểm cuối tại lý trình Km109+910.85 của Dự án (cách ngả ba Rạch Sỏi khỏang 2Km về hướng Minh Lương trên QL61) thuộc huyện Châu Thành..

1.2. Chiều dài:

– Chiều dài tổng cộng là 20.83 Km (trong đó tổng chiều dài cầu khoảng 3.234,58m). Gồm 02 phần:

– Tuyến chính từ lý trình Km90+900 – Km109+910.85 dài 18.55 Km.

– Tuyến nối C-F (đường Lạc Hồng nối dài): giao cắt với tuyến chính tại lý trình Km97+300, chiều dài tuyến nối 2.28 Km..

1.3. Quy mô:

– Đường cấp III đồng bằng.

– Vận tốc thiết kế 80km/h.

– Mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn.

– Mặt cắt ngang 12 m, trong đó:

+ Phần xe chạy (02 làn xe): 2 x 3.5 m = 7.0 m

+ Lề gia cố 2 bên: 2 x 2 m = 4.0 m

+ Lề đất: 2 x 0.5 m = 1.0 m.

– Toàn tuyến gồm: 08 cầu lớn, 14 cầu trung và nhỏ, 15 cống hộp, 01 cốn tròn, 02 nút giao khác mức và 03 nút giao cùng mức.

2. Tình hình thực hiện Gói thầu:

– Đấu thầu cạnh tranh quốc tế có giới hạn (trong các nhà thầu Hàn Quốc).

– Bộ GTVT đã phê duyệt Hồ sơ TKKT tại QĐ số 3491/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2009.

– Bộ GTVT đã phê duyệt Dự toán THKT tại QĐ số 446/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010.

– Đã trình EDCF và Bộ GTVT kết quả chấm thầu sơ bộ và kỹ thuật vào tháng 09/04/2010.

– Ngày 14/05/2010, trình EDCF, Bộ GTVT kết quả chấm Đề xuất tài chính và trình phê duyệt kết quả xét thầu.

– Dự kiến khởi công: Quý II-2010.

– Thời gian thực hiện dự án: 36 tháng.