Dự án

Kế hoạch vốn

22 Tháng Hai, 2018

Kế hoạch trung hạn các dự án Ban Mỹ thuận đang quản lý                                                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng. A. Năm 2011: Tổng số 17.308.463 I. Dự án ODA 13.567.000 1. Cầu Cần Thơ 550.000 2. Đường hành lang ven biển phía Nam 1.601.000 3. DA Xây dựng HTGT thông minh thuộc DA Đường ô […]

Read More

Dự án thành phần 1 (vốn ADB, AusAID, EDCF và chính phủ Việt Nam): Xây dựng đoạn Xà Xía – Hà Tiên và Thứ Bảy – Cà Mau

2 Tháng Hai, 2018

Phạm vi dự án: (i) Đoạn Xà Xía – Hà Tiên (Km0+000 – Km4+270): mở rộng, nâng cấp theo qui mô Bnền/Bmặt=12m/11m (ii) Đoạn Thứ Bảy-Cà Mau (km139+900 – km209+445): làm mới theo qui mô Bnền/Bmặt = 9m/8m; tổng chiều dài khỏang 79 km.

Read More

Dự án thành phần 3: Xây dựng tuyến tránh Rạch Giá thuộc dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.

2 Tháng Hai, 2018

Tổng mức đầu tư : 1.978,25 tỷ VNĐ triệu VNĐ theo QĐ số 386/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2009 của Bộ GTVT.
Dự toán xây lắp cho Dự án TP3: 1.330.687.000.000 (đồng) QĐ số 446/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010 của Bộ GTVT.
Vốn vay và nhà trài trợ: vốn vay EDCF 82,783 triệu USD theo Hiệp định Vay số VNM-12 ký ngày 28/3/2008.
Chủ đầu tư: Bộ GTVT.

Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận.

Read More

Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến Minh Lương – Thứ Bảy thuộc dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.

2 Tháng Hai, 2018

Tổng mức đầu tư: 989,125 tỷ VNĐ theo QĐ số 386/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2009 của Bộ GTVT.
Dự toán xây lắp cho Dự án TP2: 867.855.627.000 VNĐ theo QĐ số 445/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010 của Bộ GTVT.
Vốn vay và nhà trài trợ: vốn vay EDCF 49,682 triệu USD theo Hiệp định Vay số VNM-10 ký ngày 23/8/2007.
Chủ đầu tư: Bộ GTVT.

Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận

Read More

Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

2 Tháng Hai, 2018

Tổng mức đầu tư : 4100 tỷ VND Tiến độ : 2001 – 2010 Đặc điểm / Chiều dài tuyến : 15,35 Km Địa phận : Vĩnh Long- Cần Thơ Quyết định đầu tư số 61/QĐ-TTg ngày 17/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ. 1. Vị trí xây dựng: cầu bắc qua sông Hậu thuộc địa […]

Read More

Dự án thành phần Tân Vạn – Nhơn Trạch (Thuộc Dự án Vành đai 3 – Tp Hồ Chí Minh)

2 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần Tân Vạn – Nhơn Trạch (Thuộc Dự án Vành đai 3 – Tp Hồ Chí Minh)

Read More

Dự án thành phần Bến Lức – Hiệp Phước (Thuộc Dự án Vành đai 4 – Tp Hồ Chí Minh)

2 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần Bến Lức – Hiệp Phước (Thuộc Dự án Vành đai 4 – Tp Hồ Chí Minh)

Read More

Dự án Xây dựng tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi.

2 Tháng Hai, 2018

Ước tính tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 4.575 tỷ đồng (254 triệu USD). Dự kiến khoản vay và nhà trài trợ: hiện tại có vốn vay DA của EDCF (Năm 2009 EDCF xác nhận ghi kế hoạch vốn 2009-2011 cho dự án là 150 triệu USD theo văn bản VNM/09-431 ngày 20/05/2009).
Chủ đầu tư: Bộ GTVT.
Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận.

Read More

Dự án cầu Mỹ Thuận

2 Tháng Hai, 2018

Dự án cầu Mỹ Thuận

Read More

Dự án Xuyên Á

2 Tháng Hai, 2018

Dự án Xuyên Á

Read More