Tác giả: root

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cầu Cần Thơ

6 Tháng Hai, 2018

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Quản lý & khai thác Cầu Cần Thơ. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu của công ty 715

6 Tháng Hai, 2018

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu của công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More

Đăng ký mời thầu dự án Thành phần 1 thuộc Đường hành lang ven biển phía Nam

6 Tháng Hai, 2018

1. Tên cơ quan đơn vị mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN – Địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh – Điện thoại / Fax / E-mail: 08.38410088 – 08.38411872 – pmumythuan@mt.gov.vn 2. Tên dự án: Dự án đường hành lang ven biển phía […]

Read More

Công tác Giải phóng mặt bằng của dự án SCCP

6 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần 1: Tỉnh Cà Mau đã phê duyệt Phương án tổng thể GPMB, đang trình UBND tỉnh xem xét và phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường GPMB (theo thiết kế kỹ thuật). Tỉnh Kiên Giang: Đang đo đạc kiểm đếm và tổng hợp số liệu bồi thường (theo thiết kế […]

Read More

Công tác đấu thầu xây lắp của dự án SCCP

5 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần 1: ngày 7/5/2010 đã phát hành HSMT xây lắp cho các gói CW1/1, CW7/2, CW7/3 và CW7/4, ngày 22/6/2010 sẽ mở thầu xây lắp. Dự kiến khởi công tháng 9/2010. Dự án thành 2 và 3: Công tác đánh giá tài chính cơ bản hoàn tất trong tháng 5/2010, EDCF đang […]

Read More

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

2 Tháng Hai, 2018

Phụ lục VIII Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015. Chi tiết xem file đính kèm. Phuc luc 8 BC thuc trang quan ly va co cau to chuc cua doanh nghiep 2015

Read More

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

2 Tháng Hai, 2018

Phụ lục VIII Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017

2 Tháng Hai, 2018

Phụ lục IV Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm. 1412-CIPM-DT  

Read More

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

2 Tháng Hai, 2018

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Read More

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

2 Tháng Hai, 2018

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Read More