Thứ hai, 21/05/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English

Tìm kiếm

 
Tin tức sự kiện
   TCT Cửu Long được đánh giá là doanh nghiệp xếp loại A năm 2016
   Theo Quyết định số 1806/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 06 năm 2017 của Bộ GTVT, TCT Cửu Long đã được công nhận là doanh nghiệp xếp loại A năm 2016.
Đăng ký mời thầu dự án Thành phần 1 thuộc Đường hành lang ven biển phía Nam

1. Tên cơ quan đơn vị mời thầu:  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN

- Địa chỉ:  127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại / Fax / E-mail: 08.38410088 - 08.38411872 – pmumythuan@mt.gov.vn

2. Tên dự án: Dự án đường hành lang ven biển phía Nam.

Công tác Giải phóng mặt bằng của dự án SCCP
Dự án thành phần 1: Tỉnh Cà Mau đã phê duyệt Phương án tổng thể GPMB, đang trình UBND tỉnh xem xét và phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường GPMB (theo thiết kế kỹ thuật). Tỉnh Kiên Giang: Đang đo đạc kiểm đếm và tổng hợp số liệu bồi thường (theo thiết kế kỹ thuật)
Công tác đấu thầu xây lắp của dự án SCCP
Dự án thành phần 1: ngày 7/5/2010 đã phát hành HSMT xây lắp cho các gói CW1/1, CW7/2, CW7/3 và CW7/4, ngày 22/6/2010 sẽ mở thầu xây lắp. Dự kiến khởi công tháng 9/2010.
 

 
 
  Thông tin cần biết
 Thời tiết
 Giá cả thị trường
 Tỷ giá
 Số điện thoại cần biết