Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English

Tìm kiếm

 
Thông tin đấu thầu
   Công tác đấu thầu xây lắp của dự án SCCP
  

Dự án thành phần 1: ngày 7/5/2010 đã phát hành HSMT xây lắp cho các gói CW1/1, CW7/2, CW7/3 và CW7/4, ngày 22/6/2010 sẽ mở thầu xây lắp. Dự kiến khởi công tháng 9/2010.