Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English
 
TỔNG QUAN
Lịch sử hình thành


I. Qúa trình hình thành:

-          Ban QLDA cầu Mỹ Thuận (tiền thân của Ban QLDA Mỹ Thuận) được thành lập theo QĐ số 950 QĐ/TCCBLĐ ngày 27/6/1994 của Bộ GTVT với nhiệm vụ: Thực hiện dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận bằng nguồn vốn đầu tư nước ngoài và vốn đối tác của Việt Nam ứng;

-          Từ tháng 3/1995, Ban QLDA cầu Mỹ Thuận được đổi tên là Ban QLDA Mỹ Thuận, về nhiệm vụ ngoài việc quản lý dự án cầu Mỹ Thuận Ban còn được giao quản lý các dự án công trình giao thông  khác tại Phía Nam;

-          Từ tháng 12/2001 Ban được bổ sung thêm nhiệnm vụ:

+     Thực hiện chức năng chủ đầu tư các dự án theo hình thức hợp đồng BOT công trình giao thông do Bộ GTVT giao;

+     Tư vấn quản lý điều hành dự án cung cấp nước củ a TP.HCM;

+     Tham gia thực hiện các hợp đồng TVGS các dự án xây dựng công trình gioa thông và phát triển cơ sở hạ tầng trong nướcvà quốc tếdo Ban trực tiếp quản lý.

-          Từ tháng 10/2009, Ban được bổ sung thêm nhiệm vụ:

+     Làm chủ đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án d cấp quyết định đầu tưcó thẩm quyền giao theo quy địnhcủa pháp luật.

+     Quản lý thực hiện các dự án của chủ đầu tư khác trong Bộ GTVT khi Bộ Trưởng Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư của dự án đó;

+     Thực hiện các dự án của Chủ đầu tư khác ngoài Bộ GTBVT sau khi được sự chấp thuận của Bộ Trưởng Bộ GTVT


Định hướng phát triển
Về tổ chức của chúng tôi
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
5 năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh và góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Những thành tựu đạt được cùng với những định hướng phát triển mang tính chiến lược của Trung ương liên quan trực tiếp đến Quảng Ninh làm cho vị thế của tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ ngày càng được khẳng định, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Quảng Ninh đến năm 2020