Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English
 
Kế hoạch vốn
Tin đưa ngày: 30/06/2010 (GMT+7)
Kế hoạch

Kế hoạch trung hạn các dự án Ban Mỹ thuận đang quản lý

                                                                                 Đơn vị tính: Triệu đồng.

A.

Năm 2011:

 

 

Tổng số

17.308.463

I.

Dự án ODA

13.567.000

1.

Cầu Cần Thơ

550.000

2.

Đường hành lang ven biển phía Nam

1.601.000

3.

DA Xây dựng HTGT thông minh thuộc DA Đường ô tô cao tốc TP HCM – Trung Lương.

397.000

4.

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

743.000

5.

Kết nối TT đồng bằng sông Cửu Long

5.404.000

6.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2

805.000

7.

Dự án đường nối từ Đại Lộ Đông - Tây (TPHCM) đến đường ôtô cao tốc TPHCM -Trung Lương

938.000

8.

Vành đai 3 Tp.HCM

1.050.000

9.

Vành đai 4 Tp HCM

1.180.000

10.

Đường hành lang ven biển phía Nam- GĐ 2

1.077.000

11.

Tuyến Vị Thanh - Bạc Liêu

365.000

II.

Dự án vốn Ngân sách

979.517

1.

Đường ô tô cao tốc TP HCM – Trung Lương

979.517

III.

Dự án trái phiếu Chính phủ

2.699.932

1.

Tuyến N2 kéo dài

584.000

2.

Đường Nam Sông Hậu và các DATP

1.124.600

3.

Quốc lộ 50

660.735

4.

Đường gom cầu Cần Thơ

70.000

5.

DATP4 thuộc DA Đường hành lang

ven biển phía Nam

260.597

IV.

Vốn chuẩn bị đầu tư nguồn NSNN

62.014

B.

Năm 2012

 

 

Tổng số

19.317.758

I.

Dự án ODA

18.043.000

1.

Cầu Cần Thơ

     100.000

2.

Đường hành lang ven biển phía Nam

1.354.000

3.

DA Xây dựng HTGT thông minh thuộc DA Đường ô tô cao tốc TP HCM – Trung Lương.

265.000

4.

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

2.042.000

5.

Kết nối TT đồng bằng sông Cửu Long

4.693.000

6.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2

3.021.000

7.

Dự án đường nối từ Đại Lộ Đông - Tây (TPHCM) đến đường ôtô cao tốc TPHCM -Trung Lương

704.000

8.

Vành đai 3 Tp.HCM

2.100.000

9.

Vành đai 4 Tp HCM

1.967.000

10.

Đường hành lang ven biển phía Nam- GĐ 2

1.068.000

11.

Tuyến Vị Thanh - Bạc Liêu

730.000

II.

Dự án trái phiếu Chính phủ

1.274.758

1.

Đường Nam Sông Hậu và các DATP

472.700

2.

Quốc lộ 50

139.595

3.

Đường gom cầu Cần Thơ

315.000

4.

DATP4 thuộc DA Đường hành lang

ven biển phía Nam

347.463

C.

Năm 2013

 

 

Tổng số

23.176.631

I.

Dự án ODA

22.507.000

1.

Đường hành lang ven biển phía Nam

588.000

2.

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

1.752.000

3.

Kết nối TT đồng bằng sông Cửu Long

3.692.000

4.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2

3.021.000

5.

Dự án đường nối từ Đại Lộ Đông - Tây (TPHCM) đến đường ôtô cao tốc TPHCM -Trung Lương

704.000

6.

Vành đai 3 Tp.HCM

4.161.000

7.

Vành đai 4 Tp HCM

6.150.000

8.

Đường hành lang ven biển phía Nam- GĐ 2

1.603.000

9.

Tuyến Vị Thanh - Bạc Liêu

730.000

10

Dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

12.000

12

Dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

24.000

13

Dự án đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh - Mộc Bài

12.000

14

Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi

12.000

15

Dự án đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Vị Thanh - Bạc Liêu

24.000

16

Dự án đường sắt cao tốc Tp Hồ Chí Minh - Cần Thơ

24.000

II.

Dự án trái phiếu Chính phủ

669.631   

1.

Đường Nam Sông Hậu và các DATP

180.900

2.

Đường gom cầu Cần Thơ

315.000

3.

DATP4 thuộc DA Đường hành lang

ven biển phía Nam

173.731

D.

Năm 2014

 

 

Tổng số

86.866

I.

Dự án trái phiếu Chính phủ

86.866

1.

DATP4 thuộc DA Đường hành lang

ven biển phía Nam

86.866

* Ghi chú: Các dự án ODA,  dự án vốn ngân sách  xây dựng kế hoạch năm 2011- 2013; Các dự án vốn trái phiều xây dựng kế hoạch năm 2011-2015.
PMU My thuan - Phong KTKT
Gửi tin qua Email In tin Quay lại