Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English

Tìm kiếm

 
Công bố thông tin theo Nghị định 81
Tin đưa ngày: 24/08/2017 (GMT+7)
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017

Phụ lục IV
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017

1412-CIPM-DT0001.jpg

1412-CIPM-DT0002.jpg

1412-CIPM-DT0003.jpg

1412-CIPM-DT0004.jpg

1412-CIPM-DT0005.jpg

1412-CIPM-DT0006.jpg

1412-CIPM-DT0007.jpg

1412-CIPM-DT0008.jpg

1412-CIPM-DT0009.jpg

CIPM
Gửi tin qua Email In tin Quay lại

CÁC TIN KHÁC
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức  (24/08/2017)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức  (06/06/2016)
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016  (06/06/2016)
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp  (27/04/2016)
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp  (27/04/2016)
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp  (26/04/2016)
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin  (26/04/2016)
Thông báo người đại diện theo pháp luật  (26/04/2016)