Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English

Tìm kiếm

 
Công bố thông tin theo Nghị định 81
Tin đưa ngày: 06/06/2016 (GMT+7)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức

Phụ lục VIII
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015


Phucluc8_DHTV0001.jpg

Phucluc8_DHTV0002.jpg

Phucluc8_DHTV0003.jpg

Phucluc8_DHTV0004.jpg

Phucluc8_DHTV0005.jpg

Phucluc8_DHTV0006.jpg

Phucluc8_DHTV0007.jpg

Phucluc8_DHTV0008.jpg
CIPM
Gửi tin qua Email In tin Quay lại

CÁC TIN KHÁC
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016  (06/06/2016)
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp  (27/04/2016)
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp  (27/04/2016)
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp  (26/04/2016)
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin  (26/04/2016)
Thông báo người đại diện theo pháp luật  (26/04/2016)