Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English

Tìm kiếm

 
Công bố thông tin theo Nghị định 81
Tin đưa ngày: 06/06/2016 (GMT+7)
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016

Phụ lục IV
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016


Phucluc4_DHTV0001.jpg

Phucluc4_DHTV0002.jpg

Phucluc4_DHTV0003.jpg

Phucluc4_DHTV0004.jpg

Phucluc4_DHTV0005.jpg

Phucluc4_DHTV0006.jpg

Phucluc4_DHTV0007.jpg

Phucluc4_DHTV0008.jpg

Phucluc4_DHTV0009.jpg

Phucluc4_DHTV0010.jpg

Phucluc4_DHTV0011.jpg

  test012.jpg

  test0013.jpg

  test0014.jpg

 
test0015.jpg
CIPM
Gửi tin qua Email In tin Quay lại

CÁC TIN KHÁC
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp  (27/04/2016)
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp  (27/04/2016)
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp  (26/04/2016)
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin  (26/04/2016)
Thông báo người đại diện theo pháp luật  (26/04/2016)