Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English

Tìm kiếm

 
Công bố thông tin theo Nghị định 81
Tin đưa ngày: 26/04/2016 (GMT+7)
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán

9340004.jpg

9340005.jpg

9340006.jpg

9340007.jpg

9340008.jpg

9340009.jpg

9340010.jpg

9340011.jpg

9340012.jpg

9340013.jpg

9340014.jpg

9340015.jpg

9340016.jpg

9340017.jpg

9340018.jpg

9340019.jpg

9340020.jpg
9340021.jpg

9340022.jpg

9340023.jpg

9340024.jpg

9340025.jpg

9340026.jpg

9340027.jpg

9340028.jpg

9340029.jpg

9340030.jpg

9340031.jpg

9340032.jpg

9340033.jpg

9340034.jpg

9340035.jpg

9340036.jpg

9340037.jpg

9340038.jpg

9340039.jpg

9340040.jpg

9340041.jpg

9340042.jpg

9340043.jpg

9340044.jpg

9340045.jpg

9340046.jpg

9340047.jpg

9340048.jpg

9340049.jpg

9340050.jpg

9340051.jpg

9340052.jpg

9340053.jpg

9340054.jpg

9340055.jpg

9340056.jpg

9340057.jpg

9340058.jpg

9340059.jpg

9340060.jpg

9340061.jpg

9340062.jpg

9340063.jpg

9340064.jpg

9340065.jpg

9340066.jpg

9340067.jpg

9340068.jpg

9340069.jpg

9340070.jpg

9340071.jpg

9340072.jpg

9340073.jpg

9340074.jpg

9340075.jpg

9340076.jpg

9340077.jpg

9340078.jpg

9340079.jpg

9340080.jpg

9340081.jpg

9340082.jpg

9340083.jpg

9340084.jpg

9340085.jpg

9340086.jpg

9340087.jpg

9340088.jpg

9340089.jpg


9340090.jpg

9340091.jpg

9340092.jpg

9340093.jpg
CIPM
Gửi tin qua Email In tin Quay lại

CÁC TIN KHÁC
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin  (26/04/2016)
Thông báo người đại diện theo pháp luật  (26/04/2016)