Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English
 
Các Dự án nằm trong giai đoạn Chuẩn bị đầu tư (Nguồn vốn nước ngoài)
   Dự án Xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.
  

Ước tính tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 4.575 tỷ đồng (254 triệu USD).

Dự kiến khoản vay và nhà trài trợ: hiện tại có vốn vay ODA của EDCF (Năm 2009 EDCF xác nhận ghi kế hoạch vốn 2009-2011 cho dự án là 150 triệu USD theo văn bản VNM/09-431 ngày 20/05/2009).

Chủ đầu tư: Bộ GTVT.

Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận.

Dự án thành phần Bến Lức - Hiệp Phước (Thuộc Dự án Vành đai 4 - Tp Hồ Chí Minh)

Tổng mức đầu tư : 422 triệu USD

Tiến độ : 2010 - 2013

Đặc điểm / Chiều dài tuyến : 34,6 Km

Địa phận : Long An, Tp HCM

Dự án thành phần Tân Vạn - Nhơn Trạch (Thuộc Dự án Vành đai 3 - Tp Hồ Chí Minh)

Tổng mức đầu tư : 324 triệu USD

Tiến độ : 2010 - 2013

Đặc điểm / Chiều dài tuyến : 25,3 Km

Địa phận : Đồng Nai, Tp HCM