Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English
 
Các Dự án đang thực hiện bằng nguồn vốn trong nước
   Hoàn thiện các nút giao - Dự án Xuyên Á (phần vốn TP.HCM)
  

Tổng mức đầu tư : 1100 tỷ VND

Tiến độ thực hiện : 2002 - 2010

Đặc điểm / Chiều dài tuyến : nút giao khác mức / dự án hoàn thiện

Địa phận : Củ Chi-  Thủ Đức - Quận 12- Quận 9.

Dự án đầu tư nâng cấp QL50 (Thành phần 1)

Tổng mức đầu tư : 1543 tỷ VND

Tiến độ thực hiện : 2009 - 2012

Đặc điểm / Chiều dài tuyến : 41 Km

Địa phận : TP.HCM-Long An.