Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English
 
Các Dự án đang thực hiện bằng nguồn vốn nước ngoài
Tin đưa ngày: 30/06/2010 (GMT+7)
Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến Minh Lương - Thứ Bảy thuộc dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.

Tổng mức đầu tư: 989,125 tỷ VNĐ theo QĐ số 386/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2009 của Bộ GTVT.

Dự toán xây lắp cho Dự án TP2: 867.855.627.000 VNĐ theo QĐ số 445/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010 của Bộ GTVT.

Vốn vay và nhà trài trợ: vốn vay EDCF 49,682 triệu USD theo Hiệp định Vay số VNM-10 ký ngày 23/8/2007.

Chủ đầu tư: Bộ GTVT.

Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận.


1.      Quy mô dự án:

1.1. Địa điểm:

-         Thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang.

-         Điểm đầu: ngã ba Minh Lương thuộc huyện Châu Thành tại lý trình Km113+400.

-         Điểm cuối: đầu cầu Thứ Bảy thuộc huyện An Biên tại lý trình Km138+361.

1.2. Chiều dài:

-         Chiều dài tổng cộng là 22,8 Km (trong đó tổng chiều dài cầu khoảng 1.907,64m). Gồm 04 phân đoạn:

+        Phân đoạn I: Từ ngã ba Minh Lương - đầu tuyến tránh Tắc Cậu (Km113+400 - Km116+760) dài 3,36 Km. (Tỉnh Kiên Giang đã thực hiện).

+        Phân đoạn II: tuyến tránh Tắc Cậu (Km116+760 - Km123+280) dài 6,52 Km.

+        Phân đoạn III: từ cuối TT Tắc Cậu - đầu TT Thứ Bảy (Km123+280 - Km129+900) dài 11,17 Km.

+        Phân đoạn IV: từ đầu TT Thứ Bảy - đầu cầu Thứ Bảy (Km136+614-Km138+361).

1.3. Quy mô:

-         Đường cấp III đồng bằng.

-         Vận tốc thiết kế:

+        Đoạn nâng cấp, mở rộng: bình đồ 80km/h, trắc dọc 60km/h.

+        Đoạn xây mới: 80km/h.

-         Mặt đường:

+        Đoạn III, IV: mặt đường láng nhựa.

+        Đoạn II: bê tông nhựa.

-         Mặt cắt ngang 12 m, trong đó:

+        Phần xe chạy (02 làn xe):  2 x 3.5 m = 7.0 m

+        Lề gia cố 2 bên:                    2 x 2 m = 4.0 m

+        Lề đất:                                2 x 0.5 m = 1.0 m.

-         Toàn tuyến gồm: 02 cầu lớn, 10 cầu trung, 20 cống và 06 nút giao cùng mức.

2.      Tình hình thực hiện Gói thầu:

-         Đấu thầu cạnh tranh quốc tế có giới hạn (trong các nhà thầu Hàn Quốc).

-         Bộ GTVT đã phê duyệt Hồ sơ TKKT tại QĐ số 3517/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2009.

-         Bộ GTVT đã phê duyệt Dự toán THKT tại QĐ số 445/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010.

-         Đã trình EDCF và Bộ GTVT kết quả chấm thầu sơ bộ và kỹ thuật ngày 09/04/2010.

-         EDCF đã có ý kiến chấp thuận kết quả chấm thầu sơ bộ và kỹ thuật tại VB số VNM-10/10-401 ngày 30/04/2010.

-         Ngày 07/05/2010 Tổ chuyên gia xét thầu đã tiến hành mở đề xuất Tài chính và đang tiến hành chấm Đề xuất Tài chính của nhà thầu.

-         Dự kiến khởi công: Quý II-2010.

Thời gian thực hiện dự án: 36 tháng.
PMU Mỹ thuận
Gửi tin qua Email In tin Quay lại

CÁC TIN KHÁC
Dự án xây dựng cầu Cần Thơ  (14/12/2009)