Thứ tư, 25/04/2018   Trang chủ Cửu Long CIPM Quản trị English
 
Các Dự án đã thực hiện bằng nguồn vốn nước ngoài
   Dự án Xuyên Á
  

Tổng mức đầu tư : 2.160 tỷ VND

Tiến độ thực hiện : 1996 - 2000

Đặc điểm / Chiều dài tuyến : Cầu dây văng - 1,5km

Địa phận : Thủ Đức - An Sương- Mộc Bài

Dự án Cầu Mỹ Thuận

Tổng mức đầu tư : 935 tỷ VND

Tiến độ thực hiện : 1997 - 2000

Đặc điểm / Chiều dài tuyến : Cầu dây văng - 1,5km

Địa phận : Tiền Giang -  Vĩnh Long.