Tháng: Tháng Sáu 2020

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

16 Tháng Sáu, 2020

Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm:  

Read More

TCT Cửu Long phải sớm sắp xếp lại tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng

11 Tháng Sáu, 2020

Tổng công ty Cửu Long phải sớm sắp xếp lại tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng để thực hiện tốt hơn nữa vai trò quản lý dự án. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo tại Đại […]

Read More