Ngày: Tháng Hai 2, 2018

Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến Minh Lương – Thứ Bảy thuộc dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.

2 Tháng Hai, 2018

Tổng mức đầu tư: 989,125 tỷ VNĐ theo QĐ số 386/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2009 của Bộ GTVT.
Dự toán xây lắp cho Dự án TP2: 867.855.627.000 VNĐ theo QĐ số 445/QĐ-BGTVT ngày 12/02/2010 của Bộ GTVT.
Vốn vay và nhà trài trợ: vốn vay EDCF 49,682 triệu USD theo Hiệp định Vay số VNM-10 ký ngày 23/8/2007.
Chủ đầu tư: Bộ GTVT.

Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận

Read More

Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

2 Tháng Hai, 2018

Tổng mức đầu tư : 4100 tỷ VND Tiến độ : 2001 – 2010 Đặc điểm / Chiều dài tuyến : 15,35 Km Địa phận : Vĩnh Long- Cần Thơ Quyết định đầu tư số 61/QĐ-TTg ngày 17/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ. 1. Vị trí xây dựng: cầu bắc qua sông Hậu thuộc địa […]

Read More

Dự án thành phần Tân Vạn – Nhơn Trạch (Thuộc Dự án Vành đai 3 – Tp Hồ Chí Minh)

2 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần Tân Vạn – Nhơn Trạch (Thuộc Dự án Vành đai 3 – Tp Hồ Chí Minh)

Read More

Dự án thành phần Bến Lức – Hiệp Phước (Thuộc Dự án Vành đai 4 – Tp Hồ Chí Minh)

2 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần Bến Lức – Hiệp Phước (Thuộc Dự án Vành đai 4 – Tp Hồ Chí Minh)

Read More

Dự án Xây dựng tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi.

2 Tháng Hai, 2018

Ước tính tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 4.575 tỷ đồng (254 triệu USD). Dự kiến khoản vay và nhà trài trợ: hiện tại có vốn vay DA của EDCF (Năm 2009 EDCF xác nhận ghi kế hoạch vốn 2009-2011 cho dự án là 150 triệu USD theo văn bản VNM/09-431 ngày 20/05/2009).
Chủ đầu tư: Bộ GTVT.
Ban QLDA: Ban QLDA Mỹ Thuận.

Read More

Dự án cầu Mỹ Thuận

2 Tháng Hai, 2018

Dự án cầu Mỹ Thuận

Read More

Dự án Xuyên Á

2 Tháng Hai, 2018

Dự án Xuyên Á

Read More

Thông tin bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần 715

2 Tháng Hai, 2018

Thông tin bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần 715 – Quy chế đấu giá

Read More

Công bố danh mục dự án BOT cho DATP 1B thuộc Dự án ĐTXD đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch

2 Tháng Hai, 2018

Tên dự án và loại hợp đồng dự án : Dự án thành phần 1B thuộc Dự án xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch, đường vành đai 3, thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT (có hỗ trợ bằng quyền thu phí Dự án thành phần 1A thuộc Dự án xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch)

Read More