Ngày: Tháng Hai 1, 2018

Thông cáo báo chí ngày 01/05/2009

1 Tháng Hai, 2018

Ngày 01/05/2009 công trình cầu Cần Thơ đã hoàn thành trụ và dầm số 02.

Read More

Thông cáo báo chí ngày 15/12/2009

1 Tháng Hai, 2018

Ngày 15/12/2009 công trình đường cao tốc Sài Gòn Long Thành đã được khởi công xây dựng.  Con đường sẽ là huyết mạch nối trung tâm dịch vụ tài chính Tp HCM với các khu công nghiệp miền Đông và .v.v.

Read More

Cầu Cần Thơ thông xe: Nối nhịp bờ vui

1 Tháng Hai, 2018

Cầu Cần Thơ thông xe: Nối nhịp bờ vui

Read More

Thông xe đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương

1 Tháng Hai, 2018

Sáng 3-2, đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã chính thức thông xe. Do là ngày đầu tiên thông xe nên số lượng xe đi trên đường cao tốc này chưa nhiều.

Read More

Công tác đấu thầu xây lắp của dự án SCCP

1 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần 1: ngày 7/5/2010 đã phát hành HSMT xây lắp cho các gói CW1/1, CW7/2, CW7/3 và CW7/4, ngày 22/6/2010 sẽ mở thầu xây lắp. Dự kiến khởi công tháng 9/2010

Read More

Các Báo cáo liên quan đến các vấn đề xã hội và môi trường của Dự án SCCP giai đoạn 1

1 Tháng Hai, 2018

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo yêu cầu của Việt Nam cho Dự án SCCP (giai đoạn 1) do Trung Tâm Nghiên cứu môi trường thuộc Viện kỹ thuật thủy văn lập năm 2007 đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 987/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2007.

Read More

Dự án xây dựng tuyến Nam sông Hậu

1 Tháng Hai, 2018

Dự án xây dựng tuyến Nam sông Hậu

Read More

Dự án tuyến N2

1 Tháng Hai, 2018

Dự án tuyến N2

Read More

Dự án xây dựng đường ôtô cao tốc TP.HCM – Trung Lương

1 Tháng Hai, 2018

Dự án xây dựng đường ôtô cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Read More

Dự án cải tạo nâng cấp QL51

1 Tháng Hai, 2018

Dự án cải tạo nâng cấp QL51

Read More