Tháng: Tháng Hai 2018

Kế hoạch vốn

22 Tháng Hai, 2018

Kế hoạch trung hạn các dự án Ban Mỹ thuận đang quản lý                                                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng. A. Năm 2011: Tổng số 17.308.463 I. Dự án ODA 13.567.000 1. Cầu Cần Thơ 550.000 2. Đường hành lang ven biển phía Nam 1.601.000 3. DA Xây dựng HTGT thông minh thuộc DA Đường ô […]

Read More

Công ty TNHH MTV Quản lý & Khai thác Cầu Cần thơ – Thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu

6 Tháng Hai, 2018

Quy chế đấu giá: Biểu mẫu đấu giá: Bản công bố thông tin: Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần cầu Cần Thơ: , Quyết định phê duyệt cổ phần hóa: Phương án cổ phần hóa: , Báo cáo kiểm toản 2011: Báo cáo kiểm toán 2012: Báo cáo kiểm toán 2013:

Read More

Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 – Thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu

6 Tháng Hai, 2018

Biểu mẫu đấu giá: Quy chế đấu giá: , Bản công bố thông tin:

Read More

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cầu Cần Thơ

6 Tháng Hai, 2018

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Quản lý & khai thác Cầu Cần Thơ. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu của công ty 715

6 Tháng Hai, 2018

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu của công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More

Đăng ký mời thầu dự án Thành phần 1 thuộc Đường hành lang ven biển phía Nam

6 Tháng Hai, 2018

1. Tên cơ quan đơn vị mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN – Địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh – Điện thoại / Fax / E-mail: 08.38410088 – 08.38411872 – pmumythuan@mt.gov.vn 2. Tên dự án: Dự án đường hành lang ven biển phía […]

Read More

Công tác Giải phóng mặt bằng của dự án SCCP

6 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần 1: Tỉnh Cà Mau đã phê duyệt Phương án tổng thể GPMB, đang trình UBND tỉnh xem xét và phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường GPMB (theo thiết kế kỹ thuật). Tỉnh Kiên Giang: Đang đo đạc kiểm đếm và tổng hợp số liệu bồi thường (theo thiết kế […]

Read More

Công tác đấu thầu xây lắp của dự án SCCP

5 Tháng Hai, 2018

Dự án thành phần 1: ngày 7/5/2010 đã phát hành HSMT xây lắp cho các gói CW1/1, CW7/2, CW7/3 và CW7/4, ngày 22/6/2010 sẽ mở thầu xây lắp. Dự kiến khởi công tháng 9/2010. Dự án thành 2 và 3: Công tác đánh giá tài chính cơ bản hoàn tất trong tháng 5/2010, EDCF đang […]

Read More

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015

2 Tháng Hai, 2018

Phụ lục VIII Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015. Chi tiết xem file đính kèm. Phuc luc 8 BC thuc trang quan ly va co cau to chuc cua doanh nghiep 2015

Read More

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

2 Tháng Hai, 2018

Phụ lục VIII Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm.

Read More