Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản

27 Tháng Bảy, 2020

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201 Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-HĐTV ngày 08/4/2020 của Hội đồng thành viên về việc cho phép thanh lý tài sản hư hỏng, không còn giá trị […]

Read More

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

7 Tháng Bảy, 2020

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản   Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201 Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-BGTVT ngày 09/3/2020 của Bộ GTVT về việc cho phép xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc;. Căn cứ […]

Read More

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

16 Tháng Sáu, 2020

Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm:  

Read More

TCT Cửu Long phải sớm sắp xếp lại tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng

11 Tháng Sáu, 2020

Tổng công ty Cửu Long phải sớm sắp xếp lại tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng để thực hiện tốt hơn nữa vai trò quản lý dự án. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo tại Đại […]

Read More

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

29 Tháng Năm, 2020

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản   Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/201 Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-CIPM ngày 05/5/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cửu Long về việc thanh lý tài sản hư hỏng, tài sản […]

Read More

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 5 – Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW1, chi phí Tư vấn TKKT & giám sát thi công

23 Tháng Năm, 2019

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 5 – Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW1, chi phí Tư vấn TKKT & giám sát thi công.

Read More

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 6 – Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW2, các chi phí Tư vấn còn lại, chi phí QLDA và chi phí khác

23 Tháng Năm, 2019

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 6 – Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng thuộc gói thầu CW2, các chi phí Tư vấn còn lại, chi phí QLDA và chi phí khác

Read More

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

22 Tháng Mười Một, 2018

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Read More

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa thăm và làm việc tại Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu long (Tổng công ty Cửu long)

2 Tháng Tư, 2018

Chiều 17/12/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Cửu long.

Read More

TCT Cửu Long được đánh giá là doanh nghiệp xếp loại A năm 2016

6 Tháng Ba, 2018

Theo Quyết định số 1806/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 06 năm 2017 của Bộ GTVT, TCT Cửu Long đã được công nhận là doanh nghiệp xếp loại A năm 2016. 1806-QD-BGTVT

Read More